התנדבות לקו הסיוע


נוהל קבלת מתנדבות למרכז הסיוע "נפשך":

המועמדת תמלא טופס הרשמה. את הטופס ניתן לקבל דרך האתר כפי שמצויין למטה.

המועמדת תוזמן לרעיון אישי. 

מועמדת שתתקבל תעבור קורס הכשרה למתנדבות "נפשך".  

עם סיום הקורס תעבור המתנדבת תקופת ניסיון של חצי שנה.  

במהלך ההתנדבות יערכו השתלמויות, פגישות רענון וקבוצות למידה שונות, שיעניקו למתנדבות הפעילות העשרה, תגמול ומילוי מצברים.

המתנדבת מתחייבת:

1. להגיע לכל מפגשי ההדרכה והרענון.

2. לתרום כ- עשר שעות תורנות בחודש

3. להתנדב במרכז לפחות שנתיים מתום הקורס.